Filtruj według

Cena

Cena

  • 11,00 zł - 116,00 zł

Środki ochrony roślin

Jako ogrodnik wiesz, że aby rośliny były zdrowe i odpowiednio rosły musisz je nawozić, nawadniać i zapewnić im optymalne warunki wzrostu. Pomocne będą również  środki ochrony roślin, których szeroka oferta pomoże odpowiednio zareagować gdy atakują szkodniki lub choroby grzybowe.

Środki ochrony roślin możemy podzielić na kilka grup, jednak najpopularniejsze z nich to środki owadobójcze , grzybobójczechwastobójcze.

Aktywne filtry

Środki ochrony roślin- rodzaje i zastosowanie.

Środki ochrony roślin – substancje lub ich mieszaniny oraz żywe organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, chorobami, niszczenia niepożądanych roślin, regulowania wzrostu roślin.

Ochrona roślin są to czynności praktyki rolniczej, od których zależy nie tylko zdrowie roślin ale również bezpieczeństwo wykonywanych zabiegów dla człowieka oraz środowiska.

Jednym z działań minimalizujących zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin jest wdrażanie "zasad dobrej praktyki ochrony roślin", które zostały zdefiniowane przez Komisję Europejską w Rozporządzeniu nr 1107/2009. Definicja ta kładzie nacisk na użycie środków ochrony roślin zgodnie z etykietami dołączonymi przez producentów, a ponadto na stosowanie minimalnej niezbędnej ilości chemicznych środków ochrony roślin oraz łączenie metod chemicznych z innymi dostępnymi metodami ochrony(np. mechanicznymi i biologicznymi),jeżeli jest to możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Coraz większego znaczenia nabiera integrowana ochrona roślin, która łączy wszystkie dostępne metody zwalczania agrofagów przy pierwszeństwie wykorzystania metod nie chemicznych. Podstawowy cel – jakim jest ograniczenie strat plonów – należy łączyć z minimalizacją zagrożeń dla konsumentów , zwierząt gospodarskich i środowiska naturalnego.

Rodzaje Środków ochrony roślin stosowanych są w rolnictwie i ogrodnictwie.

  • Fungicydy: to preparaty do zwalczania oraz zapobiegania rozwoju chorób grzybowych w roślinach. Posiadają szerokie zastosowanie w ochronie roślin rolniczych, sadowniczych, jagodowych, warzywniczych, a także ozdobnych. Dzięki zastosowaniu różnych substancji czynnych ich stosowanie pozwala skutecznie zabezpieczyć roślinę przed patogenem jak i zwalczyć powstałą już infekcję grzybową.
  • Herbicydy: to grupa służąca do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach. Ich stosowanie może stanowić uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.
  • Insektycydy: to środki owadobójcze – substancje używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych, lasach, w magazynach z żywnością, a także w mieszkaniach. Zależnie od składu chemicznego insektycydy zabijają owady lub jedynie ograniczają ich rozród, co również wpływa na ich liczebność.